Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Yerel Ortaklar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

www.omu.edu.tr

  Proje grubumuzun hemen hemen tamamı OMÜ öğretim üye ve çeşitli öğrenci kulüplerine üye öğrencilerinden oluşmaktadır. Üniversitemiz öğrenci kulüplerinin diğer faaliyetleri yanında proje ve İnovasyon temalı faaliyetlerini de özellikle desteklemektedir. Önceki projemizde olduğu gibi bu projemizde de üniversitemiz ile işbirliği gerçekleştirmekteyiz.

İşbirliği yapılan konular:

  1. Projemizde ülkemizi temsilen iki katılımcının “proje katılımcı kriterleri” ne uygun belirlenmesi: Uluslararası İlişkiler Birinden Uzman Soner ÇELİK ve Üniversite Öğrenci Konseyi Üyesi Ahmet Furkan DEMİRCAN belirlenmiştir.
  2. Proje Web sayfasında Üniversitemiz logosunun yer alması
  3. Proje ekibinin Rektörlük ve Üniversiteye ziyaret gerçekleştirmesi
  4. Projenin yaygınlık etkine katkı sağlanması


Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

http://samsun.gsb.gov.tr/

 

 

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlü’ğü bünyesinde yer alan Gençlik Merkezleri’nde gençlere yönelik olarak eğitim, sportif, kültürel, kişisel gelişim, proje, vb faaliyetler aktif olarak sürdürülmektedir.    

İşbirliği yapılan konular:

  1. Projemizde ülkemizi temsilen bir katılımcının “proje katılımcı kriterleri” ne uygun belirlenmesi: Atakum Gençlik Merkezi’nden Uzman Elif AKDEMİR belirlenmiştir.
  2. Proje Web sayfasında Samsun Gençlik İl Müdürlüğü’nün logosunun yer alması
  3. Proje programı çerçevesinde Atakum Gençlik Merkezi’nde bir adet panel gerçekleştirilmesi
  4. Projenin yaygınlık etkine katkı sağlanması