Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

PROJE ADI: TRIZ For Entrepreneurs (Girişimciler için TRIZ)

SÖZLEŞME NO: 2016-3-TR01-KA105-036556

BAŞVURAN KURUM: OMU Project and Innovation Youth Group (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje ve İnovasyon Gençlik Grubu)

PROJE YASAL TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. Metin YAVUZ

PROJE İRTİBAT KİŞİSİ: Mustafa YILDIZ

PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUM: Türkiye Ulusal Ajansı

PROJE ORTAĞI ÜLKELER: Türkiye ( Ev sahibi), Letonya, Estonya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Slovenya, Fransa

PROJENİN UYGULAMA TARİHİ: 14 – 22 Ağustos 2017

PROJENİN HEDEF KİTLESİ: Ortak kuruluşlarımızda faaliyet gösteren gençlik liderleri ve gençlik çalışanları(Her ülkeden üçer katılımcı).

PROJENİN UYGULAMA YERİ: Samsun/TÜRKİYE

PROJENİN GENEL TANIMI: Yaşadığımız yüzyılın rekabet ortamında en önemli kavramlarından biri de BİLGİ-EKONOMİSİ dir. Bilgi önemlidir, ancak ekonomik katma değere dönüşmesi çok daha önemlidir. Gelişmiş ülkelerin eğitim politikaları incelendiğinde, katma değeri yüksek bilginin kaynağının ise STEM alanından gelen bilgi olduğu görülmektedir, yani BİLGİ-EKONOMİSİ nin temeli ise STEM dir.

STEM; Science(Fen(Fzik, Kimya ve Biyoloji)), Technology(Teknoloji), Engineering(Mühendislik) ve Mathematics(Matematik) alanlarının baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre edilmesi anlamına gelmektedir. Her tür bilginin az ya da çok ekonomik değere dönüşme potansiyeli vardır. Ancak ekonomik katma değere dönüşme potansiyeli en yüksek bilimsel bilgi kuşkusuz fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi temel bilimlerden, sonra bu bilimleri birlikte yoğun kullanan tıp, bilgisayar,…gibi hibrit alanlardan elde edilen bilgilerdir. Bireylerin bu gerçeğe uygun yetiştirilmeleri gerekmektedir. Bugün üniversitelerimizde öğrencilere aşırı biçimde ezbere dayalı bilgi yüklenmekte, bu bilgileri nasıl kullanacağı konusunda, yaratıcılık ve problem çözme becerileri konusunda yeterli çaba gösterilmemektedir. Her yıl alınan milyonlarca patentin %78 i ortaokul seviyesinde bilgi ile alınmaktadır. O halde temel sorunumuz bilgiden ziyade bilginin nasıl kullanılacağı ile ilgilidir.   

Bilginin ticarileşmesinin tek yolu ise İNOVASYON yapmaktır. Dünya'da 300 ün üzerinde inovatif yöntem vardır. Bunlardan müstesna bir yere sahip olan TRIZ yöntemi, inovasyonun bilimi olarak adlandırılır. TRIZ bize bilimsel bilgiye dayalı, sistematik olarak nasıl buluş yapılırın metodolojisini sunan inovatif bir yöntemdir. Yaratıcı Problem Çözme Teorisi olarak da bilinen bu yöntem uluslararası büyük şirketlerin hemen hemen tamamı tarafından kullanılmaktadır. Ancak yeterli TRIZ uzmanı olmadığından/yetişmediğinden bu konu yaygın olarak bilinmemektedir. Her alanda olduğu gibi gençlik çalışmalarında da sizin uğraştığınız sorun, halihazırda farklı endüstrilerde/alanlarda ve farklı kişiler tarafından da yaşanmış hatta çözülmüş durumdadır. Bu çözümlerin sizin sorunlarınıza uygulanması gerekmektedir.

TRİZ, yüz binlerce patentin incelenmesi sonucu ortak özelliklerinin belirlenmesi ile oluşturulmuştur. İncelenen bütün patentlerin toplam 39 fiziksel parametreden biri veya ikisinin iyileştirilmesi sonucu elde edildiği gözlenmiştir. Burada bir parametre iyileştirilirken diğer parametrelerin kötüleştiği ( çelişkinin ortaya çıktığı) fark edilmiş ve her iki parametrenin aynı anda iyileştirildiğinde ürünün özelliklerinin iyileştiği tespit edilmiş ve bu çelişkileri ortadan kaldırmak için de toplam 40 yaratıcı/yenilikçi prensip belirlenmiştir.

  • En yaratıcı çözümler, çelişkileri tanımlayan ve yok edebilen çözümlerdir.
  • En yaratıcı çözümler, tehlikeleri ve zafiyetleri faydaya dönüştüren çözümlerdir. Dolayısı ile gençlik çalışmalarında, gençler gerek kendi alanlarında gerekse toplum içerisinde karşılaştıkları sorunları çözüm üretmede bu parametreleri ve yaratıcı/yenilikçi prensipleri kullanacaklardır.

Bu hali ile TRIZ, sınırlı sayıda parametre ve sınırlı sayıda yaratıcı prensip ile sınırsız sayıda patentin bilimsel bilgiye dayalı, sistematik, algoritmik ve metodolojik olarak nasıl alınabileceğini bize gösteren inovatif bir yöntemdir.

Yöntem fiziksel parametrelerin sosyal karşılıklarının da bulunması ile sosyal ve toplumsal problemlerin çözümünde de başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Farklı ülkelerde farklı yaş gruplarındaki farklı gençlere yönelik TRIZ uygulamaları yapılmaktadır.

Girişimciler ise bilginin ticarileşme potansiyelini fark ederek buna yatırım yapan kişilerdir. Bu hali ile bilginin ticarileşmesinin en önemli aktörleri de kuşkusuz girişimcilerdir. Bu nedenle Proje konumuzu "Girişimciler İçin TRIZ " olarak seçtik ve gençlik üzerine Sivil Toplum Kuruluşları ve buralarda çalışan gençlik çalışanlarını, liderleri, eğitmenleri ve rehberleri bu konularda eğitmeyi hedefledik. Çünkü bu grubun gençleri yetiştirmek üzere kendi bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Toplumda aktif olarak yer alamamış gençlerimizin, fırsatlara erişme ve sosyal alandaki yoksunluklarının giderilmesi, kendileri için kaynak yaratma, yenilikçilik, risk alma, toplumsal değişim yaratma konularında temel becerileri kazanmaları için ortak kuruluşlarımızdaki gençlik çalışanları ve gençlik liderlerinin sosyal ve kültürel etkileşimlerinin yanında Girişimcilik ve TRIZ konusunda bilgi, beceri ve kapasitelerinin artırılması hedeflenmiştir.

Bu hedef doğrultusunda, bu projede, gençlik liderlerine veya çalışanlarına proje, girişimcilik ve temel seviyede TRIZ eğitimi örtüştürülerek verilecektir.