Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

PROJE ADI: EITHER INNOVATE OR DISAPPEAR

SÖZLEŞME NO: 2018-3-TR01-KA105-061161

BAŞVURAN KURUM: OMU Project and Innovation Youth Group (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje ve İnovasyon Gençlik Grubu)

PROJE YASAL TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. Metin YAVUZ

PROJE İRTİBAT KİŞİSİ: Mustafa YILDIZ

PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUM: Türkiye Ulusal Ajansı

PROJE ORTAĞI ÜLKELER: Türkiye ( Ev sahibi), 

PROJENİN UYGULAMA TARİHİ: 18 – 23 Ağustos 2019

PROJENİN HEDEF KİTLESİ: Ortak kuruluşlarımızda faaliyet gösteren gençlik liderleri ve gençlik çalışanları(Her ülkeden üçer katılımcı).

PROJENİN UYGULAMA YERİ: Samsun/TÜRKİYE

PROJENİN GENEL TANIMI:

“Either  İnnovate or Disappear ” adlı projemizin amacı Bilgi-Ekonomisinin temeli olan İnovasyon konusunda gençlerin ve gençlik çalışanlarının  bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırarak yaratıcı ve yenilikçi bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. İnovasyon, bilginin kaliteli ürün veya hizmete dönüştürülme sürecinin tamamını kapsayan kavramdır.

Bilginin üretimi ve ulaşımı kolaylaştığına göre odaklanmamız gerekenin konu kuşkusuz İnovasyondur. Bu nedenle projedeki hedef, Avrupalı gençlerin yaratıcılık ve yenilikçilik kapasitelerini arttırarak toplum adına gönüllü çalışmalar yapmalarına katkı sağlamaktır.

Projemizde bazı inovatif yöntemler yaygın eğitim yolu ile katılımcılara aktarılacaktır. Avrupa Komisyonunun “Developing the creative and innovative potential of young people through non-formal learning in ways that are relevant to employability” isimli Uzman Grup Raporunda da bu konunun önemine doğrudan vurgu yapılmaktadır.

Projede ele alacağımız genel, sosyal, kültürel konuların yanı sıra  8 adet inovatif yöntem eğitimi yer alacaktır. Birinci kategori olan genel, sosyal ve kültürel konular kapsamında, proje ile ilgili genel bilgilendirmeler, karşılama, tanışma, kaynaşma etkinlikleri, projeden beklentiler, yaratıcılık geliştirme etkinlikleri, Avrupa vatandaşlığı, ulusal ajans  ( Erasmus + ) , youthpass hakkında bilgilendirmeler, teknik ve kültürel geziler vb faaliyetler yer almaktadır. İkinci kategoride ise Beyin Fırtınası, Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri, Morfolojik Analiz, Biomimikri, Zihin Haritalama, Altı Şapka, Sosyal Ağ Analizi ve Balık Kılçığı yöntemleri ele alınacaktır. Bu yöntemlerin temel özellikleri interaktif yöntemlerle katılımcılara aktarılacak ve gençlerin karşılaştıkları sorunlara dayalı uygulamalar gerçekleştirilecektir. Bütün faaliyetler ve eğitim uygulamalı ve interaktif olarak hem bireysel hem de grup etkinliklerini içerecek şekilde gerçekleştirilecektir. Projemize toplumumuzda aktif olarak yer alamamış özellikle yaşadıkları ülkede mülteci konumunda olan gençlerimizin fırsatlara erişme ve sosyal alandaki yoksunluklarının giderilmesi, kendileri için kaynak yaratma, yenilikçilik, risk alma, toplumsal değişim yaratma konularında temel becerileri kazanmaları konusunda ortak kuruluşlarımızdaki bu gençlere rehberlik yapacak gençlik çalışanları ve gençlik liderlerinin bilgi, beceri ve kapasitelerinin artırılması hedeflenmiştir.

Projemiz 18-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Türkiye, Almanya, Bulgaristan, Makedonya, Fransa, İspanya, Portekiz, Romanya ortaklarımızdan 27 gençlik çalışanının katılımı ile Samsun/Türkiye’de gerçekleştirilecektir. Bu katılımcılardan 12 tanesi imkânı kısıtlı bireylerden oluşmaktadır.

Projemiz ile gençlik çalışanlarımız

* Yenilik kavramını ve çeşitlerini ortaya koyabilme; yenilik yönetimi (iş hayatında yeniliklerin benimsenmesi ve yayılması) konusunda bilgi sahibi olma vb kazanımları elde etme fırsatını yakalayacaklar.

* Kişisel gelişimleri ve İnovasyon becerilerini artıracak,

* Kendi mesleklerini icra ederken karşılaştıkları problemlere bilim temelli, sistematik ve metodolojik bir yaklaşımı benimseyecekler,

* Bilginin ticarileşmesinin tek yolu olan inovasyon yapmanın önemini kavrayacaklar ve çevrelerine aktaracaklardır.