Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Metin YAVUZ

Metin YAVUZ (Proje yasal temsilcisi ve eğitmen), Lisans derecelerini 1984 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü’nden aldı. Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizik bölümünden 1987 ve 1994 yıllarında aldı. Şu anda aynı üniversitede profesör olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları spektroskopi, moleküler integraller ve inovatif yöntemleri içermektedir. Bu konularda 70'in üzerinde makale yayınladı. Buna ek olarak, halihazırda 12 AB ve 14 BAP projesine yürütücü olarak katkı yaptı.

Mustafa YILDIZ

Mustafa YILDIZ ( Proje koordinatörü ve eğitmen) 2003 yılından bu yana gençlik çalışmalarının içerisindedir. 22 farklı Avrupa ülkesinde gençlik çalışmalarında bulunmuş ve farklı projelerde yer almıştır. 2008 yılından bu yana onlarca gencimizin yurtdışı tecrübesi yaşamasına katkı sağlamıştır. 2007 yılından bu yana Kayseri’de ve diğer illerde gerçekleştirilen projelerde kolaylaştırıcı, eğitmen, grup lideri, rehber ve proje döngüsü eğitmeni olarak görev almıştır.  Koordinatörümüz, ayrıca Avrupa Birliği Bakanlığının 2008-2009 yıllarında gerçekleştirdiği Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimlerine katılmış ayrıca eğitimcilerin eğitimine katılmış olup eğitmen sertifikasına sahiptir.  Ayrıca Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının belli aralıklarla gerçekleştirmiş olduğu eğitimlerde yer almış, ulusal çoğaltıcılar eğitimi alarak bu programların yerelde yaygınlaştırılmasına katkı sağlamıştır.

Kürşat DEMİRYÜREK

Prof.Dr.Kürşat Demiryürek, 1991'de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmuştur.   Yüksek lisans eğitimini 1993 yılında Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında televizyon ile çiftçi eğitimi üzerine tamamlamıştır. OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde 1993 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Doktora eğitimini 2000 yılında İngiltere Reading Üniversitesi Eğitim ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde bitirmiştir. 2001 yılında OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümüne yardımcı doçent olarak atanmış, 2010’da doçent unvanını almıştır. 2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde profesörlüğe atanmıştır. Bilimsel çalışma alanları arasında girişimcilik, yenilikçilik, sosyal iletişim ağları, yayım eğitimi, uzaktan öğretim ve organik tarım ekonomisi bulunmaktadır. Akademik hayatı boyunca OMÜ Ünye İİBF Dekan Yardımcılığı, OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı Başkanlığı, Tarım Ekonomisi Bölümü Erasmus ve Mevlana programlarının koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür. Çok sayıda ulusal (TÜBİTAK, DPT ve BAP) ve uluslararası (AB, UNDP ve FAO) kaynaklarca desteklenen araştırma ve eğitim projelerinde görev almıştır. 120'nin üzerinde ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde ve kongre kitaplarında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır. Çeşitli ders kitabı, bölüm yazarlığı, araştırma raporları ve sözlük çalışması bulunmaktadır.

Saadettin KAPUCU

Sadettin KAPUCU(Eğitmen), Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini 1987 ve 1990 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makine Mühendisliği'nden aldı. Doktorasını Gaziantep Üniversitesi, Makina Mühendisliği'nden 1994 yılında aldı. Şu anda aynı üniversitede profesör olarak görev yapmaktadır ve Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı Başkanıdır. Araştırma alanları, robotik, robot görüntü, endüstriyel hidrolik güç kontrolü ve yaratıcı / yenilikçi problem çözmeyi(TRIZ) içermektedir. Bu konularda 50'nin üzerinde makale yayınladı. Buna ek olarak, halihazırda tescilli ve endüstride kullanılan yedi patente katkıda bulunmuştur. Ayrıca, Mühendislik Tasarımında Buluşsal Problem Çözme ile ilgili kurs ve ders materyalleri geliştirmiştir.

Esen ERSOY

2001 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik bölümünden mezun oldum. 2003-2005 yılları arasında aynı bölümde yüksek lisansımı tamamladım. 2006-2012 yılları arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde İlköğretim Matematik Eğitiminde  Doktora eğitimimi tamamladım.  Doktor tez konum probleme dayalı öğrenme sürecinde üst düzey düşünme becerileridir. Çalışma alanlarım matematik eğitimi, probleme dayalı öğrenme, yaratıcı düşünme, yaratıcı drama, üst düzey düşünme ve problem çözme. Yaratıcı drama eğitimimi tamamlamış durumdayım. Halen  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitiminde çalışmaktayım.

Hiroko KAWAMORİTA

Öğretim Görevlisi Hiroko KAWAMORİTA(Eğitmen): Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fak. okutman olarak ve Erasmus Ofisinde (IRO) Erasmus + KA2 koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Ana dili olan Japoncanın yanında İngilizce, İtalyanca ve biraz da Türkçe bilmektedir. 2 adet AB, 4 adet BAP, 1adet TÜBİTAK projesinde görev yapmıştır. İki proje yenilik ve girişimcilik üzerinedir. Journal of Entrepreneurship, Business and Economics dergisine üyedir. Girişimci üniversiteler üzerine 1 makalesi ve 4 bildirisi vardır. Halen girişimcilik konusunda doktora yapmaktadır.

Hakan BÜLBÜL

1978 yılında Samsun’da dünyaya gelmiştir. 2001 yılında Fırat Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitisi Fizik Anabilim Dalında tamamlamış ve Doktora eğitimine de yine aynı üniversitede halen devam etmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde 2004 yılından beri Öğr. Gör. olarak çalışmaktadır. Uluslararası hakemli (SCI) dergide yayınlanmış dokuz adet makalesi bulunmaktadır. 2017 yılı AB Projesi kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile yürütülen "TRIZ for Entrepreneurs" projesinde katılımcı olarak görev almıştır. TRIZ, İnovasyon ve patent konulu eğitim ve seminerlere katılmıştır. Alanıyla ilgili uluslararası düzeyde gerçekleşen konferanslara katılmıştır. Yenilenebilir enerji alanında TURKPATENT’e 2018/07177, 2018/11960, 2018/19247 başvuru numaralı üç adet buluşun mucitlerindendir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Sedanur KALECİK

1989 yılında Karabük'te dünyaya gelmiştir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden 2013 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede Atom ve Molekül Fiziği alanında 2015-2018 yılları arasında tamamlamıştır. Doktora eğitimine aynı üniversitede halen devam etmektedir. Uluslararası hakemli (SCI) dergide yayınlanmış iki adet makalesi bulunmaktadır. 2015 yılı 4004 Tübitak kapsamındaki “Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum-IV” projesinde eğitmen olarak görev almıştır. 2017 yılı AB Projesi kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile yürütülen "TRIZ for Entrepreneurs" projesinde katılımcı olarak görev almıştır. TRIZ, İnovasyon ve patent konulu eğitim ve seminerlere katılmıştır. Alanıyla ilgili uluslararası düzeyde gerçekleşen konferanslara dinleyici pozisyonunda katılmıştır.

Zafer CANER

Zafer CANER, Gümüşhane Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede Nükleer Fizik alanında yüksek lisansını tamamladı. Radyolojik bilimler alanında ikinci yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Akademik hayatına 2021 yılında Gümüşhane Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak başladı. Alanıyla ilgili uluslararası konferanslara sözlü ve poster bildirilerle katıldı.
2007 yılında OMÜ Enerji Kulübü'nü kurdu ve üç yıl kulüp başkanlığı yaptı. 2009-2011 yılları arasında TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışlarına takım kaptanı ve proje yöneticisi olarak katıldı.

Özel sektörde Ar-Ge uzmanı olarak özel üretim projelerinin oluşturulması, teknik resim, planlama, otomasyon sistemlerinin mekanik tasarımı, yazılım geliştirme konularında çalıştı.

Özgür TÜRK

Özgür TÜRK, 2011 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Fizik Bölümünü tamamlamıştır. 2019 yılında Işık kirliliği alanında yüksek lisans derecesini almıştır. Özel bir kolejde hem öğretmenlik hem de planetaryanlık yapmaktadır. Aynı zamanda kolejde bulunan robot takımının koçudur. Birçok bilim projesi yapmış, robot turnuvalarına katılmış ve gökyüzü gözlem etkinlikleri düzenlemiştir.  İnovasyon, robotik ve astronomi ilgi alanlarıdır. 

Seyhan BÜLBÜL

1985 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. 2008 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden mezun olmuştur. Yine aynı üniversitenin Fen bilimleri enstitüsünde Fizik Ana bilim dalında Nükleer Fizik alanında yüksek lisans yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Tilbe USAL

12/02/1995 yılında Elazığ da doğdum. Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesinden mezun oldum. Gaziantep Üniversitesi Optik ve Akustik Mühendisliğinden mezun oldum. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizik Bölümünde Yüksek Lisans yapıyorum. Borsan Grup’un Borled Fabrikasının arge bölümde intörn mühendislik yaptım. Kalibrasyon ve aydınlatma tasarımı üstüne eğitim  ve sertifika aldım. Office , c++, Matlab, Zemax, Odeon, SketchUp, Autocad bilgisayar programlarını biliyorum. Dialux programı sertifikam var. İngilizcem orta seviye.Bitirme projem iç mekan aydınlatması.

Gülcan AKTUĞ

Gülcan AKTUĞ, 1998 yılında Bartın ‘da dünyaya geldi. İlköğretimi Çerkezköy ve ortaöğrenimini Çorlu ‘da tamamladı. 2016 yılında Ticaret Borsası Anadolu Lisesi’nden mezun olarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini kazandı. Şu anda son sınıf öğrencisi ve bölümünün mesleki topluluğu olan Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu yönetim kurulu üyesidir. 

Enis GÜZEL

1992  yılında Mersin’de doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Mersin’de  Devlet Okullarında tamamladı. Lise öğrenimini halihazırda bulunan  Erdemli İMKB Fen Lisesinde tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Fizik Öğretmenliği bölümünün lisans programını bitirdi. Aynı üniversitede Fizik Bölümü’nde  Atom ve Molekül Fiziği alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Nur İŞCAN

Nur İşcan, 1997 yılında Sorgun'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda tamamladı. 2016 yılında Sorgun Anadolu Lisesi'nden mezun olarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Mühendisliği'ni kazandı. Şu anda 1. sınıf öğrencisi ve bölümünün mesleki topluluğu olan Kimya Mühendisleri Proses Topluluğu yönetim kurulu üyesidir.

Elif KÖSE

Elif Köse, 1998 yılında Orduda doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Orduda tamamladı. 2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversite Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandı. 2017 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesinin üstlendiği  NASA Space Apps Challenge’ a katıldı. . 3 yıl boyunca IEEE (Elektrik-Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) öğrenci topluluğunun idari kurulunda görev aldı ve çeşitli etkinlikler düzenledi.

Ceren BOÇNAK

Ceren Boçnak (Öğrenci), 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi.Ortaöğrenimini Gölbaşı Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi- Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yükseköğrenime başladı. Üniversitenin sosyal öğrenci topluluklarında görevler aldı. 2018 yılında Karadeniz'in en büyük yapay zeka etkinliğinde etkinlik kurulu başkanı görevini adı. 2019-2020 öğrenim yılında Yapay Zeka Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Güncel teknolojileri yakından takip ederek, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak amacıyla makalelerini blog sayfalarında yayınlamaya devam etmektedir.

Emircan BAL

2000 yılında Tarsus'ta doğdu.İlk ve orta öğrenimini Sadık Eliyeşil İlköğretim Okulu'nda tamamladı.2018 yılında Özel Köklü Temel Lisesi'nden mezun olarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi kimya mühendisliğini kazandı .Şu anda 1.sınıf öğrencisi ve bölümün mesleki topluluğu olan Proses topluluğuna üyedir.Aynı zamanda IEEE , Espor topluluklarında görevler almaktadır.

Sertap SİVRİ

Sertap Sivri, 1997 yılında Bodrumda doğdu. Liseye kadar Ankara’da okudu. 2015 yılında Ondokuz Mayıs Üniversite Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandı. 2017 yılında TÜBİTAK İHA yarışmasına takım kaptanı olarak katıldı. 3 yıl boyunca başkan, başkan yardımcısı ve sayman olarak IEEE (Elektrik-Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) öğrenci topluluğunun yönetiminde görev aldı. Otomasyon ve yenilenebilir enerji ilgi alanıdır.

Merve KAYAHAN

Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Yüksek lisans öğrenimime devam etmekteyim.  Yüksek lisansta “Yaratıcılık ve Yaratıcı Problem Çözme” dersini aldım. Yaratıcı problem çözme konusu üzerinde çalışmalara yapıyorum. Yaratıcı ürünler geliştiriyorum. Grup çalışmalarına katılmayı seviyorum. Sosyal ilişkiler ve grup çalışmalarında başarılı bir öğrenciyim.  

Dilan TUNÇER

1999 yılında Sivas'ta doğdu. Yenişehir Anadolu Lisesi'nde okudu. Şu anda Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde kimya mühendisliği bölümünde okumaktadır. Tübitak Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması'na sosyal yenilikçilik ve girişimcilik alanında bir proje ile başvuru yapmıştır. İnovasyona ilgi duymaktadır.