Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

İŞTİRAKÇİLER KURUMLAR

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

www.omu.edu.tr

   Proje grubumuzun hemen hemen tamamı OMÜ öğretim üye ve çeşitli öğrenci kulüplerine üye öğrencilerinden oluşmaktadır. Üniversitemiz öğrenci kulüplerinin diğer faaliyetleri yanında proje ve İnovasyon temalı faaliyetlerini de özellikle desteklemektedir.  Projede Türkiye’yi temsilen seçilecek katılımcılardan biri üniversitemiz tarafından belirlenmiştir.

 

Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi (MEDİKÜM) Derneği

http://www.medikum.org.tr/

 

Proje çerçevesinde işbirliği yapılan konular

1.Proje için kriterlere uygun iki katılımcının belirlenmesi

2. 20 katılımcıya bir günlük TRIZ eğitimi

Konu: Bir günlük TRIZ eğitimi

Eğitmenler: Prof. Dr. Sadettin KAPUCU, Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fak., Makine Müh. Böl.

                      Prof. Dr. Metin YAVUZ, OMÜ, Fen-Ede. Fak. Fizik Böl.

Tarih ve saat:19.08.2017(Cumartesi) 09:00-17:00

Yer: MEDİKÜM tarafından belirlenmesi

Katılımcılar: MEDİKÜM e üye/harici sanayi kuruluşları çalışanları arasından TRIZ e ilgi duyan ve yönetim kurulunca belirlenecek 20 katılımcı

Duyuru: MEDİKÜM tarafından yapılması

3. Geniş katılımlı bir seminer

Konu: TRIZ

Sunum: Prof. Dr. Sadettin KAPUCU

Tarih ve saat:16.08.2017 ve 15:00-16:30

Yer: MEDİKÜM tarafından belirlenmesi

Katılımcılar: TSO üyeleri/temsilcileri

Duyuru: TSO veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

4. 20 katılımcıya proje döngüsü eğitimi

Konu: Sertifikalı proje döngüsü eğitimi

Eğitmen: AB proje eğitmeni Mustafa YILDIZ

Tarih ve saat:22-24.08.2017 ve 09:00-17:00

Yer: MEDİKÜM tarafından belirlenmesi

Katılımcılar: MEDİKÜM yönetim kurulu tarafından belirlenecek 20 katılımcı