Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

PROJE AÇILIŞ KONUŞMASI - PROF. DR. METİN YAVUZ

Sayın

Değerli konuklar

 “Girişimciler için TRIZ” adlı projemizin açılış toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Değerli konuklar

Öncelikle izninizle yurt dışından gelen konuklarımıza birkaç cümle söylemek istiyorum.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden proje için ilimize gelen sevgili katılımcılarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri burada görmekten mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Sizlerin katkıları ve proje eğitmen ekibimizin tecrübeleri ile hep birlikte İyi bir proje süreci geçireceğimizi düşünüyorum. Sizleri projeden beklentilerinizi karşılamış olarak iyi anı ve arkadaşlıklarla yolcu etmeyi umuyorum.

Değerli konuklar

Projemiz, Erasmus+ Programı Ana Eylem1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında olup bütçesi 21.019.00 Avro dur. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje ve İnovasyon Gençlik Grubu olarak ortak ve  iştirakçilerimizle gerçekleştireceğimiz bu projenin ortak kuruluşları Ev sahibi Türkiye, Letonya, Estonya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Slovenya ve Fransa olup katılımcılarımız ortak kuruluşlarımızda faaliyet gösteren 3 er adet gençlik lideri/gençlik çalışanıdır. Proje iştirakçilerimiz Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneğidir(MEDİKÜM). Proje eğitmenlerimiz Prof. Dr. Sadettin KAPUCU. Prof. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK, Okutman HİROKO KAWAMORİTA ve Şb Müdürü Mustafa YILDIZ dır. Projemiz faaliyetleri 14 Ağustosta başlamış olup 21 Ağustosta sonlanacaktır.

Kısaca proje konusundan bahsetmek istiyorum.

Değerli konuklar;

Yaşadığımız yüzyılın rekabet ortamında en önemli kavramlarından biri de BİLGİ-EKONOMİSİ dir. Gelişmiş ülkelerin eğitim politikaları incelendiğinde, katma değeri yüksek bilginin kaynağının ise STEM alanından gelen bilgi olduğu görülmektedir, yani BİLGİ-EKONOMİSİ nin temeli ise STEM dir.

STEM; Science(Fen(Fzik, Kimya ve Biyoloji)), Technology(Teknoloji), Engineering(Mühendislik) ve Mathematics(Matematik) alanlarının baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre edilmesi anlamına gelmektedir. Her tür bilginin az ya da çok ekonomik değere dönüşme potansiyeli vardır. Ancak ekonomik katma değere dönüşme potansiyeli en yüksek bilimsel bilgi kuşkusuz fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi temel bilimlerden, sonra bu bilimleri birlikte yoğun kullanan tıp, bilgisayar,…gibi hibrit alanlardan elde edilen bilgilerdir. Bireylerin bu gerçeğe uygun yetiştirilmeleri gerekmektedir. Bugün üniversitelerimizde öğrencilere aşırı biçimde ezbere dayalı bilgi yüklenmekte, bu bilgileri nasıl kullanacağı konusunda, yaratıcılık ve problem çözme becerileri konusunda yeterli çaba gösterilmemektedir. Lisans programlarımızdaki okutulan yaklaşık 50 ders öğrencilere bilgi sağlamaktadır. Lisansüstü eğitimde alınan dersler ve yapılan AR-GE faaliyetleri ise inovasyon kapasitesi daha yüksek ve daha kaliteli bilgi sağlamaktadır. Burada Finlandiya’yı % -6 büyüme hızından alıp Avrupa’nın en inovatif ülkeleri arasına sokan eski başbakanlarından Esko AHO’nun bir sözünü hatırlatmak isterim. Esko AHO

“ AR-GE Euro’ları bilgiye çevirmektir. İnovasyon ise bilgiyi Eurolara çevirmektir.” demektedir. Her yıl alınan milyonlarca patentin %78 i ortaokul seviyesinde bilgi ile alınmaktadır. O halde temel sorunumuz bilgiden ziyade bilginin nasıl kullanılacağı ile ilgilidir. Yenilerde üniversitelerimize girişimcilik ve inovasyon dersleri konmuştur. 

Bugün bilginin ticarileşmesinin yani katma değeri yüksek ürün veya hizmete dönüşmesinin bilinen tek yolu İNOVASYON yapmaktır. Dünya'da 300 ün üzerinde inovatif yöntem vardır. Bunlardan müstesna bir yere sahip olan TRIZ yöntemi, inovasyonun bilimi olarak adlandırılır. TRIZ; Rusça "Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch"  kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve “Yaratıcı Problem Çözme Teorisi” olarak bilinmektedir. TRIZ bize bilimsel bilgiye dayalı, sistematik olarak nasıl buluş yapılırın metodolojisini sunan inovatif bir yöntemdir. Yaratıcı Problem Çözme Teorisi olarakta bilinen bu yöntem uluslararası büyük şirketlerin hemen hemen tamamı tarafından kullanılmaktadır. Ancak yeterli TRIZ uzmanı olmadığından/yetişmediğinden bu konu yaygın olarak bilinmemektedir. Her alanda olduğu gibi gençlik çalışmalarında da sizin uğraştığınız sorun, halihazırda farklı endüstrilerde/alanlarda ve farklı kişiler tarafından da yaşanmış hatta çözülmüş durumdadır. Bu çözümlerin sizin sorunlarınıza uygulanması gerekmektedir.

TRİZ, yüz binlerce patentin incelenmesi sonucu ortak özelliklerinin belirlenmesi ile oluşturulmuştur. İncelenen bütün patentlerin toplam 39 fiziksel parametreden biri veya ikisinin iyileştirilmesi sonucu elde edildiği gözlenmiştir. Burada bir parametre iyileştirilirken diğer parametrelerin kötüleştiği ( çelişkinin ortaya çıktığı) fark edilmiş ve her iki parametrenin aynı anda iyileştirildiğinde ürünün özelliklerinin iyileştiği tespit edilmiş ve bu çelişkileri ortadan kaldırmak için de toplam 40 yaratıcı/yenilikçi prensip belirlenmiştir.

  • En yaratıcı çözümler, çelişkileri tanımlayan ve yok edebilen çözümlerdir.
  • En yaratıcı çözümler, tehlikeleri ve zafiyetleri faydaya dönüştüren çözümlerdir.

Daha sonraki yıllarda 40 Prensip 1946–1971, ARIZ-Algorithm of Inventive Problem Solving 1959–1985, Ayrılık Prensipleri 1973–1985, Madde-Alan (Su Field) Analizi 1973–1985, 76 Standart Çözüm 1975–1985, Doğal Etkiler (Bilimsel Etkiler) 1970–1980, Teknik Sistemlerin Evrim Kalıpları 1975–1980, kaynakların kullanımı, mükemmellik teorisi,… gibi TRIZ araç ve teorileri geliştirilmiş ve geliştirilmeye de devam etmektedir. Bugün I-TRIZ olarak yolculuğuna devam etmektedir.

Özet olarak ,

Bu hali ile TRIZ, sınırlı sayıda parametre ve sınırlı sayıda yaratıcı prensip ile sınırsız sayıda problemin bilimsel bilgiye dayalı, sistematik, algoritmik ve metodolojik olarak nasıl çözülebileceğini bize gösteren bir yöntemdir.

Girişimciler ise bilginin ticarileşme potansiyelini fark ederek buna yatırım yapan kişilerdir. Bu hali ile bilginin ticarileşmesinin en önemli aktörleri de kuşkusuz girişimcilerdir. Bu nedenle Proje konumuzu "Girişimciler İçin TRIZ " olarak seçtik ve gençlik üzerine Sivil Toplum Kuruluşları ve buralarda çalışan gençlik çalışanlarını, liderleri, eğitmenleri ve rehberleri bu konularda eğitmeyi hedefledik. Çünkü bu grubun gençleri yetiştirmek üzere kendi bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Yöntem fiziksel parametrelerin sosyal karşılıklarının da bulunması ile sosyal ve toplumsal problemlerin çözümünde de başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Farklı ülkelerde farklı yaş gruplarındaki farklı gençlere yönelik TRIZ uygulamaları yapılmaktadır(www.ideationtriz.com).

Toplumda aktif olarak yer alamamış gençlerimizin, fırsatlara erişme ve sosyal alandaki yoksunluklarının giderilmesi, kendileri için kaynak yaratma, yenilikçilik, risk alma, toplumsal değişim yaratma konularında temel becerileri kazanmaları için ortak kuruluşlarımızdaki gençlik çalışanları ve gençlik liderlerinin sosyal ve kültürel etkileşimlerinin yanında Girişimcilik ve TRIZ konusunda bilgi, beceri ve kapasitelerinin artırılması hedeflenmiştir.

Bu hedef doğrultusunda, bu projede, gençlik liderlerine veya çalışanlarına proje, girişimcilik ve temel seviyede TRIZ eğitimi örtüştürülerek verilecektir.

Konuşmamı bitirmeden önce proje iştirakçilerimiz Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği(MEDİKÜM) yöneticilerine çok teşekkür ederim. Ayrıca, projemize katkı sağlayan başta, Atakum belediye başkanımız sayın İshak TAŞÇI’ya, GRAND ATAKUM HOTEL, SİLVERLİNE, CHİCKENESH,… yöneticilerine teşekkürü bir borç bilirim.

Projemizin ülkemize hayırlı olması dileklerimle, herkesi saygıyla selamlıyorum.

Prof. Dr. Metin YAVUZ

Proje Yasal Temsilcisi